•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang kapitbahay ay sumilip sa magandang babae sa bintana araw-araw Alam niyang may asawa na ito ngunit hindi pa rin maalis sa isip ang pagliligaw sa kanya.